(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Giờ sang Ngày

Kết quả
ngày
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

giờ=ngày

Chúng tôi đã tính toán như thế nào giờ?

Để tính toán, chúng tôi đã lấy giá trị bạn gửi rồi chia cho 24 để có kết quả.
(/24)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Giờ sang ngày của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Giờ sang ngày một cách dễ dàng.

Cách chuyển giờ sang ngày

Để chuyển đổi Giờ thành một ngày, hãy chia thời gian cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 ngày bằng 24 giờ nên bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức chuyển đổi từ Giờ sang Ngày là gì?

ngày=giờ / 24

Ví dụ

Chuyển thành 5giờ đến ngày

5 giờ = (5 / 24) = 0.208333 ngày

Chuyển thành 10giờ đến ngày

10 giờ = (10 / 24) = 0.416667 ngày

Chuyển thành 100giờ đến ngày

100 giờ = (100 / 24) = 4.166667 ngày

giờ

Một giờ (Định nghĩa giờ) là gì?

Một giờ là khoảng thời gian 60 phút. Nó cũng có thể được định nghĩa là đơn vị thời gian bằng một trong 24 phần bằng nhau của một ngày

ngày

Một ngày (Định nghĩa ngày) là gì?

Một ngày là thời gian của ánh sáng giữa đêm này và đêm tiếp theo. Một ngày cũng có thể được định nghĩa là khoảng thời gian 24 giờ, đặc biệt là từ 12 giờ đêm này đến 12 giờ đêm hôm sau.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Giờ sang Ngày của chúng tôi

Hãy làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Giờ sang Ngày của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Số giờ bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấn Reset để thiết lập lại giá trị giờ

Bảng chuyển đổi Giờ sang Ngày

giờngày
giờ ngày

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});