(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Giờ sang Phút

Kết quả
phút
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

giờ=phút

Chúng tôi đã tính toán như thế nào giờ?

Để tính toán, chúng tôi đã lấy giá trị bạn gửi nhân với 60 để có kết quả.
(*60)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Giờ sang Phút của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Giờ sang Phút một cách dễ dàng.

Cách chuyển đổi giờ sang phút

Để chuyển đổi âm lượng Giờ thành âm lượng phút, hãy nhân âm lượng với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một giờ bằng 60 phút nên bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức chuyển đổi từ Giờ sang Phút là gì?

phút=giờ x 60

Ví dụ

Chuyển thành 5giờ tools/d_time.to_minutes

5 giờ = (5 × 60) = 300 phút

Chuyển thành 10giờ tools/d_time.to_minutes

10 giờ = (10 × 60) = 600 phút

Chuyển thành 100giờ tools/d_time.to_minutes

100 giờ = (100 × 60) = 6,000 phút

giờ

Một giờ (Định nghĩa giờ) là gì?

Một giờ là khoảng thời gian 60 phút. Nó cũng có thể được định nghĩa là đơn vị thời gian bằng một trong 24 phần bằng nhau của một ngày

phút

Một phút (Định nghĩa phút) là gì?

Một phút là khoảng thời gian 60 giây. nó cũng có thể được định nghĩa là một đơn vị thời gian bằng một phần sáu mươi của một giờ, hay 60 giây.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Giờ sang Phút của chúng tôi

Hãy làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Giờ sang Phút của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Số giờ bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấn Reset để thiết lập lại giá trị giờ

bảng chuyển đổi Giờ đến Phút

giờphút
giờ phút

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});