(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Giờ sang Tuần

Kết quả
tuần
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

giờ=tuần

Chúng tôi đã tính toán như thế nào giờ?

Để tính toán, chúng tôi đã lấy giá trị bạn gửi và chia cho 168 để có kết quả.
(/168)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Giờ sang Tuần của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Giờ sang Tuần một cách dễ dàng.

Cách chuyển đổi giờ sang tuần

Để chuyển đổi Giờ thành một tuần, hãy chia thời gian cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 tuần bằng 168 giờ nên bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức chuyển đổi từ Giờ sang Tuần là gì?

tuần=giờ / 168

Ví dụ

Chuyển thành 5giờ đến tuần

5 giờ = (5 / 168) = 0.029762 tuần

Chuyển thành 10giờ đến tuần

10 giờ = (10 / 168) = 0.059524 tuần

Chuyển thành 100giờ đến tuần

100 giờ = (100 / 168) = 2.976190 tuần

giờ

Một giờ (Định nghĩa giờ) là gì?

Một giờ là khoảng thời gian 60 phút. Nó cũng có thể được định nghĩa là đơn vị thời gian bằng một trong 24 phần bằng nhau của một ngày

tuần

Một tuần (Định nghĩa tuần) là gì?

Một tuần là khoảng thời gian có 7 ngày. Một Tuần có thể từ Thứ Hai đến Chủ Nhật hoặc Chủ Nhật đến Thứ Hai. Mỗi tuần có năm ngày làm việc tiêu chuẩn: từ thứ Hai đến thứ Sáu, đây là khoảng thời gian làm việc của nhiều người.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Giờ sang Tuần của chúng tôi

Hãy làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Giờ sang Tuần của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Số giờ bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấn Reset để thiết lập lại giá trị giờ

Bảng chuyển đổi Giờ sang Tuần

giờtuần
giờ tuần

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});