(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Omvandling av decimeter till meter

Resultat
m
Klicka på Resultat för att kopiera

dm=m

Hur räknade vi?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 10 för att få resultatet.
(/10)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt decimeter till meter (dm till m) konverteringsverktyg är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från decimeter till meter.

Hur man konverterar decimeter till meter

För att konvertera ett decimetermått (dm) till ett metermått (m), dividera längden med omvandlingsförhållandet. Eftersom en meter är lika med 10 decimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från decimeter till meter?

meter=dm / 10

Exempel

Konvertera 5 decimeter till meter

5 dm = (5 / 10) = 0.5m

Konvertera 10 decimeter till meter

10 dm = (10 / 10) = 1 m

Konvertera 100 decimeter till meter

100 dm = (100 / 10) = 10m

Decimeter

Vad är en decimeter?

En decimeter är en längdenhet i det metriska systemet. Termen 'Deci' betyder en tiondel, och därför betyder decimeter en tiondels meter. Eftersom en meter är 100 cm är en tiondel av 100 cm 10 cm. En decimeter mäter alltså 10 cm.

Decimeter kan förkortas till dm; till exempel kan 1 decimeter skrivas som 1dm.

Vad används decimetern till?

En decimeter används inte så ofta men är en viktig enhet. I verkligheten hittar vi sällan mått skrivna i decimeter. Eftersom en meter inte är en särskilt lång längd är det lättare att använda 0,1 m eller 0,5 m när längden är kortare än en meter.

Meter

Vad är en mätare?

En meter, eller meter (m), är längd- och avståndsbasenheten i International System of Units (SI). Mätaren definieras som den sträcka som ljuset tillryggalagt på 1/299 792 458 av en sekund. Denna definition ändrades 2019 för att återspegla ändringar i definitionen av den andra.

Meter kan förkortas som m; till exempel kan 1 Meter skrivas som 1m.

Vad används mätaren till?

Mätaren används över hela världen i många applikationer, såsom mätning av avstånd, som är SI-längdenheten. Förenta staterna är ett anmärkningsvärt undantag genom att det främst använder amerikanska sedvanliga enheter som yards, inches, feet och miles istället för meter i dagligt bruk.

Hur man använder vår decimeter till meter-omvandlare (dm till m-omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår decimeter till mätare omvandlare

  1. Ange enheten för decimeter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa decimetervärdet

Decimeter till meter omvandlingstabell

decimetermeter
dm m

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});