(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Omvandling av nanometer till millimeter

Resultat
mm
Klicka på Resultat för att kopiera

nm=mm

Hur räknade vi?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 1 000 000 för att få resultatet.
(/1,000,000)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt konverteringsverktyg för nanometer till millimeter (nm till mm) är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från nanometer till millimeter.

Hur man konverterar nanometer till millimeter

För att konvertera ett nanometermått (nm) till ett millimetermått (mm), dividera längden med omvandlingsförhållandet. Eftersom en millimeter är lika med 1 000 000 nanometer kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från nanometer till millimeter?

millimeter=nm / 1,000,000

Exempel

Konvertera 5 nanometer till millimeter

5 nm = (5 / 1,000,000) = 0.000005mm

Konvertera 10 nanometer till millimeter

10 nm = (10 / 1,000,000) = 0.00001 mm

Konvertera 100 nanometer till millimeter

100 nm = (100 / 1,000,000) = 0.0001mm

Nanometer

Vad är en nanometer?

En mikrometer är en metrisk enhet för att mäta längd lika med 0,001 mm, eller cirka 0,000039 tum. Dess symbol är μm. Mikrometern används vanligtvis för att mäta tjockleken eller diametern på mikroskopiska föremål, såsom mikroorganismer och kolloidala partiklar.

En mikrometer kan förkortas till µm; till exempel kan 1 mikrometer skrivas som 1 µm.

Vad används nanometern till?

Nanometrar används för att mäta de minsta sakerna, vanligtvis storleken på en atom eller molekyl. Normalt beräknas storleken på transistorer på en halvledarbaserad processor i nanometer.

Millimeter

Vad är en millimeter?

En millimeter (mm) är en längdenhet i International System of Units (SI). Den definieras i termer av mätaren som 1/1000 av en meter, eller avståndet som ljuset tillryggalagt i 1/299 792 458 000 av en sekund.

En millimeter kan förkortas till mm; till exempel kan 1 millimeter skrivas som 1 mm.

Vad används millimetern till?

Millimeter används för att mäta små men synliga avstånd och längder. När det gäller jämförelser i verkligheten är en millimeter ungefär storleken på tråden som används i ett standardgem. Det används också ibland mm Japan (liksom andra länder) mm i relation till elektroniska delar, som storleken på bildskärmar.

Hur man använder vår Nanometer till Millimeter-omvandlare (nm till mm-omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår nanometer till millimeter-omvandlare

  1. Ange enheten för nanometer du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa nanometervärdet

Nanometer till millimeter omvandlingstabell

nanometermillimeter
nm mm

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});