(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Omvandling av mikrometer till millimeter

Resultat
mm
Klicka på Resultat för att kopiera

µm=mm

Hur räknade vi?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 1 000 för att få resultatet.
(/1,000)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt konverteringsverktyg för mikrometer till millimeter (µm till mm) är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från mikrometer till millimeter.

Hur man konverterar mikrometer till millimeter

För att konvertera ett mikrometermått (µm) till ett millimetermått (mm), dividera längden med omvandlingsförhållandet. Eftersom en millimeter är lika med 1 000 mikrometer kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från mikrometer till millimeter?

millimeter=µm / 1,000

Exempel

Konvertera 5 mikrometer till millimeter

5 µm = (5 / 1,000) = 0.005mm

Konvertera 10 mikrometer till millimeter

10 µm = (10 / 1,000) = 0.01 mm

Konvertera 100 mikrometer till millimeter

100 µm = (100 / 1,000) = 0.1mm

Mikrometer

Vad är en mikrometer?

Mikrometer ormikrometer, även kallad mikron är en metrisk måttenhet för längd lika med 0,001 mm, eller cirka 0,000039 tum. Dess symbol är μm. Mikrometern används vanligtvis för att mäta tjockleken eller diametern på mikroskopiska föremål, såsom mikroorganismer och kolloidala partiklar.

Mikrometer kan förkortas som µm; till exempel kan 1 mikrometer skrivas som 1 µm.

Vad används mikrometern till?

Mikrometrar är speciellt utformade för mätning av små föremål. De möjliggör exakt mätning av alla föremål som passar mellan städet och spindeln. Standardtyper av mikrometrar kan användas för acceptabel mätning av föremål under en tum i längd, djup och tjocklek.

Millimeter

Vad är en millimeter?

En millimeter (mm) är en längdenhet i International System of Units (SI). Den definieras i termer av mätaren som 1/1000 av en meter, eller avståndet som ljuset tillryggalagt i 1/299 792 458 000 av en sekund.

En millimeter kan förkortas till mm; till exempel kan 1 millimeter skrivas som 1 mm.

Vad används millimetern till?

Millimeter används för att mäta små men synliga avstånd och längder. När det gäller jämförelser i verkligheten är en millimeter ungefär storleken på tråden som används i ett standardgem. Det används också ibland mm Japan (liksom andra länder) mm i relation till elektroniska delar, som storleken på bildskärmar.

Hur man använder vår mikrometer till millimeter omvandlare (µm till mm omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår mikrometer till millimeter-omvandlare

  1. Ange den mikrometerenhet du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa mikrometervärdet

Omvandlingstabell för mikrometer till millimeter

mikrometermillimeter
µm mm

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});