(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Omvandling av nanometer till meter

Resultat
m
Klicka på Resultat för att kopiera

nm=m

Hur räknade vi?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 1 000 000 000 för att få resultatet.
(/1,000,000,000)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt konverteringsverktyg för nanometer till meter (nm till m) är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från nanometer till meter.

Hur man konverterar nanometer till meter

För att konvertera ett nanometermått (nm) till ett metermått (m), dividera längden med omvandlingsförhållandet. Eftersom en meter är lika med 1 000 000 000 nanometer kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från nanometer till meter?

meter=nm / 1,000,000,000

Exempel

Konvertera 5 nanometer till Meter

5 nm = (5 / 1,000,000,000) = 5e-9m

Konvertera 10 nanometer till Meter

10 nm = (10 / 1,000,000,000) = 1e-8 m

Konvertera 100 nanometer till Meter

100 nm = (100 / 1,000,000,000) = 1e-7m

Nanometer

Vad är en nanometer?

En mikrometer är en metrisk enhet för att mäta längd lika med 0,001 mm, eller cirka 0,000039 tum. Dess symbol är μm. Mikrometern används vanligtvis för att mäta tjockleken eller diametern på mikroskopiska föremål, såsom mikroorganismer och kolloidala partiklar.

En mikrometer kan förkortas till µm; till exempel kan 1 mikrometer skrivas som 1 µm.

Vad används nanometern till?

Nanometrar används för att mäta de minsta sakerna, vanligtvis storleken på en atom eller molekyl. Normalt beräknas storleken på transistorer på en halvledarbaserad processor i nanometer.

Meter

Vad är en mätare?

En meter, eller meter (m), är längd- och avståndsbasenheten i International System of Units (SI). Mätaren definieras som den sträcka som ljuset tillryggalagt på 1/299 792 458 av en sekund. Denna definition ändrades 2019 för att återspegla ändringar i definitionen av den andra.

Meter kan förkortas som m; till exempel kan 1 Meter skrivas som 1m.

Vad används mätaren till?

Mätaren används över hela världen i många applikationer, såsom mätning av avstånd, som är SI-längdenheten. Förenta staterna är ett anmärkningsvärt undantag genom att det främst använder amerikanska sedvanliga enheter som yards, inches, feet och miles istället för meter i dagligt bruk.

Hur man använder vår Nanometer till Meters-omvandlare (nm till m-omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår nanometer till mätare omvandlare

  1. Ange enheten för nanometer du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa nanometervärdet

Nanometer till meter omvandlingstabell

nanometermeter
nm m

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});