(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Millimeter till Centimeter konvertering

Resultat
centimeter
Klicka på Resultat för att kopiera

mm=centimeter

Hur räknade vi?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 10 för att få resultatet.
(/10)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt konverteringsverktyg för millimeter till centimeter (mm till cm) är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från millimeter till centimeter.

Hur man konverterar millimeter till centimeter

För att konvertera ett millimetermått (mm) till ett centimetermått (cm), dividera längden med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 centimeter är lika med 10 millimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från millimeter till centimeter?

centimeter=mm / 10

Exempel

Konvertera 5 millimeter till Centimeter

5 mm = (5 / 10) = 0.5centimeter

Konvertera 10 millimeter till Centimeter

10 mm = (10 / 10) = 1 centimeter

Konvertera 100 millimeter till Centimeter

100 mm = (100 / 10) = 10centimeter

Millimeter

Vad är en millimeter?

En millimeter (mm) är en längdenhet i International System of Units (SI). Den definieras i termer av mätaren som 1/1000 av en meter, eller avståndet som ljuset tillryggalagt i 1/299 792 458 000 av en sekund.

En millimeter kan förkortas till mm; till exempel kan 1 millimeter skrivas som 1 mm.

Vad används millimetern till?

Millimeter används för att mäta små men synliga avstånd och längder. När det gäller jämförelser i verkligheten är en millimeter ungefär storleken på tråden som används i ett standardgem. Det används också ibland mm Japan (liksom andra länder) mm i relation till elektroniska delar, som storleken på bildskärmar.

Centimeter

Vad är en Centimeter?

En centimeter (cm) är en längdenhet i International System of Units (SI), den nuvarande formen av det metriska systemet. Det definieras som 1/100 meter.

Centimeter kan förkortas till cm; till exempel kan 1 centimeter skrivas som 1 cm.

Vad används centimetern till?

Centimetern används i alla möjliga applikationer över hela världen i fall där en mindre valör av mätaren krävs. Höjd mäts vanligtvis i centimeter utanför länder som USA.

Hur man använder vår Millimeter till Centimeter-omvandlare (mm till cm-omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår millimeter till centimeter-omvandlare

  1. Ange enheten för millimeter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa millimetervärdet

Millimeter till centimeter omvandlingstabell

millimetercentimeter
mm centimeter

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});