(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Millimeter till meter konvertering

Resultat
m
Klicka på Resultat för att kopiera

mm=m

Hur räknade vi?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 1000 för att få resultatet.
(/1000)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt konverteringsverktyg för millimeter till meter (mm till m) är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från millimeter till meter.

Hur man konverterar millimeter till meter

För att konvertera ett millimetermått (mm) till ett metermått (m), dividera längden med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 meter är lika med 1000 millimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från millimeter till meter?

meter=mm / 1000

Exempel

Konvertera 5 millimeter till Meter

5 mm = (5 / 1000) = 0.005m

Konvertera 10 millimeter till Meter

10 mm = (10 / 1000) = 0.01 m

Konvertera 100 millimeter till Meter

100 mm = (100 / 1000) = 0.1m

Millimeter

Vad är en millimeter?

En millimeter (mm) är en längdenhet i International System of Units (SI). Den definieras i termer av mätaren som 1/1000 av en meter, eller avståndet som ljuset tillryggalagt i 1/299 792 458 000 av en sekund.

En millimeter kan förkortas till mm; till exempel kan 1 millimeter skrivas som 1 mm.

Vad används millimetern till?

Millimeter används för att mäta små men synliga avstånd och längder. När det gäller jämförelser i verkligheten är en millimeter ungefär storleken på tråden som används i ett standardgem. Det används också ibland mm Japan (liksom andra länder) mm i relation till elektroniska delar, som storleken på bildskärmar.

Meter

Vad är en mätare?

En meter, eller meter (m), är längd- och avståndsbasenheten i International System of Units (SI). Mätaren definieras som den sträcka som ljuset tillryggalagt på 1/299 792 458 av en sekund. Denna definition ändrades 2019 för att återspegla ändringar i definitionen av den andra.

Meter kan förkortas som m; till exempel kan 1 Meter skrivas som 1m.

Vad används mätaren till?

Mätaren används över hela världen i många applikationer, såsom mätning av avstånd, som är SI-längdenheten. Förenta staterna är ett anmärkningsvärt undantag genom att det främst använder amerikanska sedvanliga enheter som yards, inches, feet och miles istället för meter i dagligt bruk.

Hur man använder vår Millimeter till Meter-omvandlare (mm till m-omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår millimeter till meter-omvandlare

  1. Ange enheten för millimeter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa millimetervärdet

Millimeter till meter omvandlingstabell

millimetermeter
mm m

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});