(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kilometer till Miles konvertering

Resultat
mi
Klicka på Resultat för att kopiera

km=mil

Hur räknade vi km?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 0,621371 för att få resultatet.
(*0.621371)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt konverteringsverktyg för Kilometer till Miles(km till mi) är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från Kilometer till Miles.

Hur man konverterar kilometer till mil

För att konvertera ett Kilometermått (km) till ett milemått (mi), multiplicera vikten med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 kilometer är lika med 0,621371 miles, kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från Kilometer till Miles?

mil=km x 0.621371

Ett annat sätt att konvertera från kilometer till miles är genom att dividera mätningen med 1,609 (så miles=km/1,609)

Exempel

Konvertera 5km to mil

5 km = (5 × 0.621371) = 3.106856 mi

Konvertera 10km to mil

10 km = (10 × 0.621371) = 6.213712 mi

Konvertera 100km to mil

100 km = (100 × 0.621371) = 62.137119 mi

Kilometer

Vad är en kilometer?

En kilometer (km) är en längdenhet i International System of Units (SI). En kilometer motsvarar 0,6214 miles.

En kilometer kan förkortas till km; till exempel kan 1 Kilometer skrivas som 1 km.

Vad används Kilometern till?

Det är för närvarande den officiella enheten för att mäta avstånd mellan geografiska platser på land i större delen av världen. Flera länder använder dock milen istället för kilometern. Dessa länder inkluderar USA och Storbritannien (Storbritannien). Till skillnad från USA har Storbritannien antagit det metriska systemet; medan det metriska systemet används flitigt inom myndigheter, handel och industri, kan rester av det kejserliga systemet fortfarande ses i Storbritanniens användning av miles i sina vägsystem.

Mile

Vad är en Mile?

En mil (mi) är en längdenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. 1 Mile är 5 280 fot, 1 760 yards eller exakt 1 609 344 meter.

En mil kan förkortas till dm; till exempel kan 1 Mile skrivas som 1dm.

Vad används Mile till?

Milen används fortfarande ofta i länder som USA (USA), Storbritannien (Storbritannien), Myanmar, Liberia och några andra länder som antingen är amerikanska eller brittiska territorier eller har historiska band med något av länderna.

Hur man använder vår Kilometer till Miles-omvandlare (Kg till mi-omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Kilometer till Miles-omvandlare

  1. Ange enheten för kilometer du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Kg-värdet

Kilometer till Miles omvandlingstabell

kilometermil
km mi

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});