(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Millimeter till Kilometer konvertering

Resultat
km
Klicka på Resultat för att kopiera

mm=km

Hur räknade vi?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 1 000 0000 för att få resultatet.
(/1,000,000)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt konverteringsverktyg för millimeter till kilometer(mm till km) är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från millimeter till kilometer.

Hur man konverterar millimeter till kilometer

För att konvertera ett millimetermått (mm) till ett kilometermått (km), dividera längden med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 kilometer är lika med 1 000 0000 millimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från millimeter till kilometer?

kilometer=mm / 1,000,000

Exempel

Konvertera 5 millimeter till Kilometer

5 mm = (5 / 1,000,000) = 0.000005km

Konvertera 10 millimeter till Kilometer

10 mm = (10 / 1,000,000) = 0.00001 km

Konvertera 100 millimeter till Kilometer

100 mm = (100 / 1,000,000) = 0.0001km

Millimeter

Vad är en millimeter?

En millimeter (mm) är en längdenhet i International System of Units (SI). Den definieras i termer av mätaren som 1/1000 av en meter, eller avståndet som ljuset tillryggalagt i 1/299 792 458 000 av en sekund.

En millimeter kan förkortas till mm; till exempel kan 1 millimeter skrivas som 1 mm.

Vad används millimetern till?

Millimeter används för att mäta små men synliga avstånd och längder. När det gäller jämförelser i verkligheten är en millimeter ungefär storleken på tråden som används i ett standardgem. Det används också ibland mm Japan (liksom andra länder) mm i relation till elektroniska delar, som storleken på bildskärmar.

Kilometer

Vad är en kilometer?

En kilometer (km) är en längdenhet i International System of Units (SI). En kilometer motsvarar 0,6214 miles.

En kilometer kan förkortas till km; till exempel kan 1 Kilometer skrivas som 1 km.

Vad används Kilometern till?

Det är för närvarande den officiella enheten för att mäta avstånd mellan geografiska platser på land i större delen av världen. Flera länder använder dock milen istället för kilometern. Dessa länder inkluderar USA och Storbritannien (Storbritannien). Till skillnad från USA har Storbritannien antagit det metriska systemet; medan det metriska systemet används flitigt inom myndigheter, handel och industri, kan rester av det kejserliga systemet fortfarande ses i Storbritanniens användning av miles i sina vägsystem.

Hur man använder vår Millimeter till Kilometer-omvandlare (mm till km-omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår millimeter till kilometer-omvandlare

  1. Ange enheten för millimeter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa millimetervärdet

Millimeter till kilometer omvandlingstabell

millimeterkilometer
mm km

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});