(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Omvandling av mikrometer till Yards

Resultat
yd
Klicka på Resultat för att kopiera

µm=yd

Hur räknade vi?

För att beräkna, tog vi värdet du subydtted och dividerade det med 914400 för att få resultatet.
(/914400)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt omvandlingsverktyg för mikrometer till yard (µm till yd) är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från mikrometer till gård.

Hur man konverterar mikrometer till gård

För att konvertera ett mikrometermått (µm) till ett yardmått (yd), dividera längden med omvandlingsförhållandet. Eftersom en Yard är lika med 914400 mikrometer kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från mikrometer till gård?

gård=µm / 914400

Exempel

Konvertera 5 mikrometer till Yard

5 µm = (5 / 914400) = 0.000005468yd

Konvertera 10 mikrometer till Yard

10 µm = (10 / 914400) = 0.000010936 yd

Konvertera 100 mikrometer till Yard

100 µm = (100 / 914400) = 0.000109361yd

Mikrometer

Vad är en mikrometer?

Mikrometer ormikrometer, även kallad mikron är en metrisk måttenhet för längd lika med 0,001 mm, eller cirka 0,000039 tum. Dess symbol är μm. Mikrometern används vanligtvis för att mäta tjockleken eller diametern på mikroskopiska föremål, såsom mikroorganismer och kolloidala partiklar.

Mikrometer kan förkortas som µm; till exempel kan 1 mikrometer skrivas som 1 µm.

Vad används mikrometern till?

Mikrometrar är speciellt utformade för mätning av små föremål. De möjliggör exakt mätning av alla föremål som passar mellan städet och spindeln. Standardtyper av mikrometrar kan användas för acceptabel mätning av föremål under en tum i längd, djup och tjocklek.

Gård

Vad är en Yard?

En yard (yd) är en längdenhet i både kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystem. Sedan 1959 har en gård definierats som exakt 0,9144 meter. Det är också lika med 3 fot eller 36 tum.

Gården kan förkortas till yd; till exempel kan 1 Yard skrivas som 1yd.

Vad används gården till?

Gården används ofta vid mätning av fältlängd för specifika sporter som amerikansk och kanadensisk fotboll och förbundsfotboll (fotboll). Gården används också i cricketplansmått och golf fairwaymått. I Storbritannien (Storbritannien) såväl som i USA används gården ofta när man hänvisar till avstånd. I Storbritannien är det också ett lagkrav att vägskyltar som anger kortare avstånd visas i yards.

Hur man använder vår Micrometer to Yards-omvandlare (µm till yd-omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår mikrometer till gårdsomvandlare

  1. Ange den mikrometerenhet du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa mikrometervärdet

Omvandlingstabell för mikrometer till gård

mikrometervarv
µm yd

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});